Plne rozumieť znalostiam údržby centrálnej klimatizácie

3 kategórie údržby centrálnej klimatizácie

1. Kontrola a údržba

● vykonávať rôzne rutinné kontroly plánovaným spôsobom na základe prevádzky zariadenia a potrieb zákazníka.

● usmerniť obsluhu majiteľa na mieste a vysvetliť praktické technológie súvisiace s prevádzkou a údržbou jednotky.

● poskytovať rôzne potrebné služby s pridanou hodnotou.

● poskytovať odborné stanoviská a zlepšovacie plány na problémy existujúce v prevádzke hlavného motora a pomocných zariadení.

2 preventívna údržba

● obsah poskytnutý kontrolou a údržbou.

● vykonávať nevyhnutnú preventívnu údržbu podľa odporúčania výrobcu.

● preventívna údržba zahŕňa: čistenie medenej rúrky výmenníka tepla, analýzu a výmenu oleja chladiaceho motora, vložky olejového filtra, sušiaceho filtra atď.

3. Komplexná údržba

● najkomplexnejšia a najdôkladnejšia schéma údržby: vrátane všetkých bežných kontrol, služieb s pridanou hodnotou a služieb núdzového riešenia problémov.

● niesť zodpovednosť za všetky údržbárske práce a výmenu dielov v prípade poruchy zariadenia.

● núdzová údržba: poskytovať zákazníkom služby núdzovej údržby počas celého dňa podľa potrieb zákazníkov. Vyvinutá servisná sieť a vysokokvalitný servisný personál zaisťujú rýchle riešenie problémov a najkratšie prestoje.

Obsah údržby centrálneho klimatizačného systému

1. Údržba hlavnej jednotky centrálnej klimatizácie

(1) skontrolujte, či je vysoký a nízky tlak chladiva v chladiacom systéme hostiteľa klimatizácie normálny;

(2) skontrolujte, či neuniká chladivo v chladiacom systéme hostiteľa klimatizácie; Či je potrebné doplniť chladivo;

(3) skontrolujte, či je prevádzkový prúd kompresora normálny;

(4) skontrolujte, či kompresor funguje normálne;

(5) skontrolujte, či je pracovné napätie kompresora normálne;

(6) skontrolujte, či je hladina oleja a farba kompresora normálne;

(7) skontrolujte, či sú tlak oleja a teplota kompresora normálne;

(8) skontrolujte, či je ochrana sledu fáz hostiteľa klimatizácie normálna a či došlo k strate fázy;

(9) skontrolujte, či sú uvoľnené káblové svorky hostiteľa klimatizácie;

(10) skontrolujte, či spínač ochrany prietoku vody funguje normálne;

(11) skontrolujte, či je odpor dosky počítača a teplotnej sondy normálny;

(12) skontrolujte, či je spínač vzduchu hostiteľa klimatizácie normálny; Či sú AC stykač a tepelná ochrana v dobrom stave.

2 kontrola vzduchového systému

● skontrolujte, či je množstvo vzduchu na výstupe fancoilu normálne

● skontrolujte sitko filtra spätného vzduchu jednotky fan-coil, či sa na ňom nehromadí prach

● skontrolujte, či je výstupná teplota vzduchu normálna

3 kontrola vodovodného systému

① Skontrolujte kvalitu chladenej vody a či nie je potrebné vodu vymeniť;

② Skontrolujte nečistoty na sitku filtra v systéme chladenej vody a vyčistite sitko filtra;

③ Skontrolujte, či je vo vodnom systéme vzduch a či je potrebné odsávanie;

④ Skontrolujte, či je teplota výstupnej a vratnej vody normálna;

⑤ Skontrolujte, či zvuk a prúd vodného čerpadla fungujú správne;

⑥ Skontrolujte, či sa ventil dá flexibilne otvoriť, či na ňom nie sú hrdzavé škvrny, netesnosti a iné javy;

⑦ Skontrolujte izolačný systém, či nie je prasknutý, poškodený, neuniká voda atď.

Chladiaci systém a celý systém sa pravidelne repasujú podľa postupov údržby centrálneho klimatizačného systému; Venujte pozornosť úprave kvality vody; Pravidelne čistite filter koncového zariadenia; Zodpovedná osoba a pracovníci oddelenia riadenia a prevádzky údržby absolvujú cielené školenie tak, aby plne rozumeli a boli oboznámení s technológiou riadenia a údržby vykurovacích, chladiacich, ventilačných a klimatizačných systémov; Preštudujte si environmentálne požiadavky zamestnancov, poskytnite technikom riadenia prevádzky mesačné straty energie a náklady, aby manažéri mohli venovať pozornosť spotrebe energie, formulovať ukazovatele úspornej prevádzky na nasledujúci mesiac a určiť vonkajšiu teplotu a spotrebu energie v tom istom mesiaci každý rok do tabuľky pre referenciu technikov riadenia prevádzky. Len tak môže centrálna klimatizácia fungovať v hospodárnom, energeticky úspornom a efektívnom stave.


Čas odoslania: august-02-2021